Peuter Judo

Peuterjudo je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen…..


Peuterjudo is een sportvorm die ontwikkeld is voor heel jonge kinderen van drie, vier en vijf jaar.Het doel dat we willen bereiken met Peuterjudo is dat deze kinderen in samenwerkingsverband niet alleen gezellig maar ook leerzaam met elkaar bezig zijn. Belangrijke aspecten tijdens deze 45 minuten durende les zullen zijn dat uw kindertjes samen met zeer toegewijde docenten door middel van vormen uit het judo en gymnastiek in spelvorm een goede en gezonde basis krijgen voor hun sociale en lichamelijke ontwikkeling.

Is uw kind verlegen en een beetje schuw?
 Is uw kind soms een beetje bang om nieuwe dingen uit te proberen?
Kan uw kind oefening gebruiken om zijn grenzen te verleggen?
Kan uw kind sport en regelmaat gebruiken?
Zoekt u een sport voor uw kind, ook voor de langere termijn?

Als u een van bovenstaande vragen met “ja” heeft beantwoord, dan is Peuterjudo zeker iets voor uw kind!

We hebben lesmaterialen in elkaar gezet, waar de kinderen door middel van spel, muziek en gezelligheid, niet alleen judotechnieken zullen aanleren zoals valbreken, worpjes, stoeipartijtjes etc., maar ook conditie-oefeningen, rek- en strekoefeningen, samen bezig zijn met andere kinderen, motoriek, concentratieoefeningen en gedrag- omgangsvormen.

Het Peuterjudo is geschikt voor jonge kinderen van drie ,vier en vijf jaar en zeker voor kinderen die last hebben van bijvoorbeeld overactiviteit, concentratieproblemen, verlegenheid en terughoudendheid.

Peuter Judo wordt gegeven op :

Woensdag 15:30 tot 16:15 uur – 3 tot en met 5 jaar

Zaterdag 09:00 tot 09:45 uur – 3 tot en met 5 jaar